Zdrowie nie ma granic.

O Medasco

Naszą misją jest przełamywanie barier w dostępie do usług medycznych z wykorzystaniem przysługujących Pacjentom praw, w tym w zakresie refundacji kosztów świadczeń medycznych wykonywanych za granicami Polski na bazie dyrektyw Unii Europejskiej oraz ustaw obowiązujących w Polsce.

Świadczymy pomoc Pacjentom w dotarciu do wiarygodnych i doświadczonych podmiotów medycznych i lekarzy świadczących usługi najwyższej jakości. Proponowany zakres usług pozwala z jednej strony ominąć kolejki oczekiwania na świadczenia medyczne występujące w publicznej służbie zdrowia w Polsce finansowanej z NFZ.

Dodatkowo na zlecenie Klientów oferujemy i realizujemy finansowanie części kosztów leczenia za granicą oraz obsługujemy całość procesu refundacji poniesionych kosztów leczenia do poziomu rozliczeń z polskimi ośrodkami, optymalizując wkład pacjenta do niezbędnego minimum i odciążając Pacjentów od żmudnej procedury administracyjnej wymaganej przez NFZ.

medasco_symbol

Zapewniamy na każdym etapie obsługi pomoc i wsparcie. Nasz personel posiada doświadczenie wynikające z wieloletniej pracy w strukturach firm medycznych jak i sprawność w zakresie zarządzania finansami, aranżowania finansowania i refundacji poniesionych kosztów. Wydatki ponoszone przez Pacjenta są w pełni transparentne, jawne i obejmują całość kosztów bez ukrytych dopłat.

 

Dlaczego Medasco?

cena
Najwyższa na rynku polskim relacja jakości i kompleksowości oferty do ceny za usługę
pelna
Pełna organizacja obsługi pacjenta od momentu zgłoszenia po rozliczenie refundacji kosztów leczenia
lekarz
Współpraca z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami i wiodącymi ośrodkami
pakiety
Wyjazdy lecznicze za granicę z możliwością wyboru czasu i miejsca leczenia

Nasi Partnerzy

MEDASCO S.A.
Sanatoria
Rehabilitacja
Telefon:
71 71 999 99


Koordynator:
733 355 229
biuro@medasco.pl