Zaburzenia wzroku wg danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) a polskie realia.

Wg raportu Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ):

  • Około 285 milionów ludzi na całym świecie niedowidzi.
  • Spośród nich około 39 mln osób jest ślepych, a 246 mln ma ciężkie lub umiarkowane wady wzroku.
  • 18 milionów osób niewidomych na świecie posiada dwustronną zaćmę, co stanowi prawie połowę wszystkich światowych przypadków ślepoty.
  • Około 90% osób niedowidzących na świecie żyje w krajach rozwijających się.
  • Zatrważający jest fakt, że w świetle osiągnięć współczesnej medycyny, u czterech z pięciu osób niewidomych lub niedowidzących, zaburzeniom tym można było zapobiec.

Zaćma wciąż pozostaje zatem główną przyczyną ślepoty na całym świecie i istotną przyczyną upośledzenia wzroku w ogóle, choć można ją skutecznie leczyć.
Przypadki zaćmy są bardzo częste także w krajach rozwiniętych choć tutaj nowoczesne metody leczenia dają narzędzia do skutecznego panowania nad rozwojem populacji tej choroby.
Szczególnie narażona na rozwój zaćmy jest populacja osób starszych. W samej tylko Wielkiej Brytanii, zaćma związana z wiekiem dotyka w mniejszym lub większym stopniu około połowy osób w wieku powyżej 65 lat, a odsetek ten wzrasta do 70% u osób w wieku powyżej 85 lat. Wyniki Australijskich badań wykazały, że częstość występowania zaćmy podwaja się z każdą dekadą życia po czterdziestce i że prawie każda z osób w wieku 90 lat lub starszych jest dotknięta zaćmą. Inne kraje rozwinięte wykazują podobną częstość występowania i zaćmy.

Polskie analogie i realia

Przeniesienie obserwacji i statystyk z danych globalnych na rodzimy rynek oznacza, że jedna na 4 osoby w wieku powyżej 60 roku życia w Polsce ma lub miała do czynienia z zaćmą.

W odróżnieniu do krajów wysokorozwiniętych operacyjne leczenie zaćmy w Polsce pozostawia sporo do życzenia. Raportowane przez NFZ kolejki oczekujących na leczenia sięgają 500 tysięcy osób a okres oczekiwania oscyluje wokół 2 lat przy średniej liczbie wykonywanych zabiegów w publicznej służbie zdrowia na poziomie 220-250 tys. rocznie.

Niedobów środków budżetowych na pełne zbilansowanie potrzeb medycznych powiązany z nieuchronną perspektywą starzejącego się społeczeństwa prowadzi do wniosku o trudnym do rozwiązania problemie na skalę węzła gordyjskiego.

Brak perspektyw szybkiego rozwiązania problemu napędza rozwój zabiegów realizowanych za środki prywatne. Ciekawą i wartą rozważenia dla Pacjentów opcją konkurencyjną do leczenia w prywatnych klinikach okulistycznych w Polsce są wyjazdy na leczenia zaćmy za granicą.

Dzięki możliwej do uzyskania refundacji części kosztów leczenia perspektywa ta nie tylko rozwiązać może kwestię oczekiwania na zabieg w kolejce NFZ ale również powodować może wzrost dostępności takiego rozwiązania dla większości Pacjentów zainteresowanych skutecznym rozwiązaniem swojego problemu.

MEDASCO S.A.
Sanatoria
Rehabilitacja
Telefon:
71 71 999 99


Koordynator:
733 355 229
biuro@medasco.pl