Masz wybór - wyjdź z kolejki i zabdaj o zdrowie już teraz!

Rehabilitacja

Medasco zapewnia swoje usługi w zakresie:

  • Organizacji wyjazdu na leczenie rehabilitacyjne w ustalonym terminie wraz z rezerwacją wybranego standardu leczenia
  • Konsultacji medycznej wraz z dopasowaniem liczby i rodzaju procedur medycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych w cyklu terapeutycznym oraz długość cyklu leczenia, aby był zgodny z wymogami NFZ zabiegi.
  • Obsługi rozliczenia refundacji kosztów leczenia w wojewódzkim oddziale NFZ do poziomu ustalonego przez polski fundusz zdrowia
  • Pomocy w zakresie uzyskania finansowania w systemie Mediraty
Zakres objęty usługą
Długość turnusów i ilość zabiegów
Rodzaje świadczeń / usług
Opis
Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach ambulatoryjnych
Fizjoterapia ambulatoryjna
Turnusy 1-2 tygodniowe obejmujące odpowiednio 5,10 dni zabiegowych u każdego świadczeniobiorcy, maksymalnie do 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie
1. porady lekarskie z zakresu opieki rehabilitacyjnej
2. zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta
3. indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia
4. zajęcia grupowe
Fizjoterapia ambulatoryjna to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych) lub reumatologicznych. Organizowane w cyklach terapeutycznych do 10 dni zabiegowych i rozliczane poprzez indywidualne usługi fizjoterapeutyczne.
Zakres objęty usługą
Długość turnusów i ilość zabiegów
Rodzaje świadczeń / usług
Opis
Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym
Turnusy - 3,4,5,6 tygodniowe obejmujące odpowiednio 15,20,25,30 dni zabiegowe u każdego świadczeniobiorcy, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie
1. porady lekarskie z zakresu opieki rehabilitacyjnej
2. zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta
3. indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia
4. zajęcia grupowe
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych) lub reumatologicznych. Organizowane i rozliczane w formie osobodni realizowanych terapii.
Zakres objęty usługą
Długość turnusów i ilość zabiegów
Rodzaje świadczeń / usług
Opis
Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach stacjonarnych
Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu zachowawczym w zakładzie rehabilitacji leczniczej
Turnusy 1-2 tygodniowe obejmujące odpowiednio 5,10 dni zabiegowych u każdego świadczeniobiorcy, maksymalnie do 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie
1. porady lekarskie z zakresu opieki rehabilitacyjnej
2. zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta
3. indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia
4. zajęcia grupowe
Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu zachowawczym w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego. Organizowane i rozliczane w formie osobodni realizowanych terapii.

Zakres objęty usługą
Długość turnusów i ilość zabiegów
Rodzaje świadczeń / usług
Opis
Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach ambulatoryjnych
Pacjent po konsultacji z lekarzem wybiera zakres świadczeń spośród dostępnych w danych sanatorium
W zależności od decyzji pacjenta
1. porady lekarskie z zakresu opieki rehabilitacyjnej
2. zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta
3. indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia
4. zajęcia grupowe
Fizjoterapia ambulatoryjna to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych) lub reumatologicznych. Organizowane w cyklach terapeutycznych do 10 dni zabiegowych i rozliczane poprzez indywidualne usługi fizjoterapeutyczne.
Zakres objęty usługą
Długość turnusów i ilość zabiegów
Rodzaje świadczeń / usług
Opis
Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego
Pacjent po konsultacji z lekarzem wybiera zakres świadczeń spośród dostępnych w danych sanatorium
W zależności od decyzji pacjenta
1. porady lekarskie z zakresu opieki rehabilitacyjnej
2. zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta
3. indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia
4. zajęcia grupowe
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych) lub reumatologicznych. Organizowane i rozliczane w formie osobodni realizowanych terapii.
Zakres objęty usługą
Długość turnusów i ilość zabiegów
Rodzaje świadczeń / usług
Opis
Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach stacjonarnych
Pacjent po konsultacji z lekarzem wybiera zakres świadczeń spośród dostępnych w danych sanatorium
W zależności od decyzji pacjenta
1. porady lekarskie z zakresu opieki rehabilitacyjnej
2. zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta
3. indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia
4. zajęcia grupowe
Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu zachowawczym w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego. Organizowane i rozliczane w formie osobodni realizowanych terapii.

Pytania i odpowiedzi

Nasz konsultant czeka
na telefon od Ciebie

71 71 999 99 czynne codziennie: 9.00 - 17.00
MEDASCO S.A.
Zaćma
Korekcja laserowa
Telefon:
71 71 999 99


Koordynator:
733 355 220
biuro@medasco.pl
MEDASCO S.A.
Sanatoria
Rehabilitacja
Telefon:
71 71 999 99


Koordynator:
733 355 229
biuro@medasco.pl