cena

Prof Alvydas Paunksnis

Alvydas Paunksnis, prof. nadzwyczajny dr n. medycznych, absolwent Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Kownie w 2008 roku oraz Instytutu Chorób Oczu w Moskwie w 1981 roku. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Kowieńskim w 2006 roku, dwa lata później uzyskał habilitację. Posiada imponujące doświadczenie zawodowe, które zdobył jako praktykujący lekarz okulista i mikrochirurg okulistyczny. W latach: 1987-2011 jako profesor wykładał kilka przedmiotów na Uniwersytecie Medycznym w Kownie w Klinice Okulistycznej, w 1989-2011 na tymże Uniwersytecie był kierownikiem Institute for Biomedical Research Laboratory of Ophthalmology, w latach: 1997-2002 był Przewodniczącym Rady Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Kownie. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe oraz przekazuje wiedzę nowemu pokoleniu lekarzy podczas licznych konferencji i sympozjów. Jest autorem ponad 100 prac naukowych w dziedzinie okulistyki. Doświadczenie zdobył biorąc udział w 11 projektach naukowo-badawczych finansowanych ze środków publicznych. Członek honorowy European Council Eye Association, członek Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia E-Zdrowie i Telemedycyny, a także Litewskiego Stowarzyszenia Telemedycyny (Przewodniczący w latach: 2012-2015; Wiceprezes od 2016 roku).

MEDASCO S.A.
Sanatoria
Rehabilitacja
Telefon:
71 71 999 99


Koordynator:
733 355 229
biuro@medasco.pl