Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu internetowego www.medasco.pl  (dalej Medasco) oraz adresu poczty elektronicznej biuro@medasco.pl , jest Med4EU Sp. z o.o. (dalej Spółka) z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 11A, 01-756 Warszawa. Spółka przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Co obejmuje nasza Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy gromadzenia, przetwarzania i udostępniania przez Med4EU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Państwa danych osobowych i obejmuje wszelkie dane uzyskiwane przy okazji zawierania z Państwem umów o organizację świadczenia usług medycznych, rozmów telefonicznych z naszym Call Center, kampanii marketingowych, korzystania z naszej strony internetowej. Polityka Prywatności stanowi integralną część świadczonych przez nas usług i jej akceptacja jest niezbędna do naszej współpracy z Państwem.

Jakie dane gromadzimy?

Świadczenie przez nas usług wiąże się z koniecznością uzyskania przez nas Państwa danych osobowych. Danymi osobowymi są wszelkie informacje, jakie mogą służyć do Państwa identyfikacji. Zazwyczaj obejmują one imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, dane kontaktowe (jak adres e-mail oraz telefon). Charakter świadczonych przez nas usług wymaga ponadto, byśmy otrzymali od Państwa wrażliwe dane, w tym dokładne informacje o Państwa stanie zdrowia.

Ponadto, w przypadku płatności za usługi za pośrednictwem przelewu lub kartą płatniczą, niezbędne może być przetwarzanie przez nas Państwa danych koniecznych do dokonania płatności.

Dane osobowe są przez nas gromadzone w zgodzie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922). W Med4EU Sp. z o.o. stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednie zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Tylko odpowiednio przeszkolony i umocowany personel ma wgląd do Państwa danych, co daje rękojmię należytego ich zabezpieczenia.

W jakich celach wykorzystywane są Państwa dane osobowe?

Wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach, w jakich zostały zebrane. Wśród celów tych można wymienić przede wszystkim identyfikację Państwa jako naszych klientów, świadczenie przez nas usług, przekazywanie niezbędnych dla procesu leczenia danych medycznych zagranicznym placówkom. Niezależnie od powyższych, Państwa dane kontaktowe będą również wykorzystywane przez nas do okazjonalnego kontaktu z Państwem w celu kontroli Państwa stanu zdrowia po zabiegu.

Za Państwa zgodą możliwe jest również kontaktowanie się przez nas w celu przedstawienia ofert handlowych, w szczególności promocji oraz zniżek.

Podmioty trzecie

Ze względu na charakter naszej działalności – to jest organizacji usług medycznych w placówkach zagranicznych – niezbędne jest przekazanie przez nas w/w placówkom Państwa danych osobowych oraz danych medycznych w celu ustalenia prawidłowego toku leczenia i doboru odpowiednich środków opieki. Dokładamy wszelkiej staranności, by Państwa dane dotarły do placówek medycznych w sposób zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Nawiązujemy współpracę tylko z renomowanymi placówkami medycznymi, dającymi gwarancję ochrony Państwa danych. Jednakże, pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności, po przekazaniu danych nie mamy możliwości monitorowania ich wykorzystania przez placówkę medyczną. Dlatego też to placówka medyczna jest wyłącznie odpowiedzialna za nieautoryzowane udostępnienie Państwa danych osobom trzecim.

Procedura refundacji leczenia zagranicznego wymaga złożenia przez nas wniosku o zwrot kosztów zabiegu medycznego ze środków publicznych. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia w granicach wymaganych przez procedurę zwrotu kosztów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do świadczenia przez nas niektórych usług. Mają Państwo prawo wglądu do udostępnionych przez siebie danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dotyczy to w szczególności zgody na przesyłanie ofert handlowych oraz informacji o promocjach.

Polityka cookies

Nasza strona internetowa rejestruje niektóre dane o komunikujących się z nią komputerach i innych urządzeniach, takie jak adres IP, używany system operacyjny oraz model i wersja przeglądarki. Dane te służą wyłącznie celom administracyjnym oraz statystycznym – na ich podstawie możemy wprowadzać poprawki, które zapewnią Państwu większą wygodę korzystania z naszego serwisu. Nasza strona internetowa nie kolekcjonuje danych pozwalających na identyfikację poszczególnych osób.

Nasz serwis internetowy prowadzi również obsługę plików cookies. Pliki te – odzwierciedlające Państwa preferencje – zapisywane są w Państwa komputerze i używane są do szybszego ładowania strony, wyszukiwania interesujących Państwa ofert i pozwalają nam na większe spersonalizowanie Państwa odwiedzin w naszym serwisie. Jeżeli nie chcą Państwo używać plików cookies, konieczne jest aktywowanie odpowiedniej opcji w Państwa przeglądarce internetowej.

Mając to na uwadze, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż polityka prywatności innych stron, niż ta przez nas prowadzona, może być różna od naszej i dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za ujawnienie przez nie Państwa danych. Dotyczy to wszystkich obcych stron, włącznie z tymi, do których dostęp uzyskali Państwo za pośrednictwem linków umieszczonych w naszym serwisie internetowym.

Zmiany Polityki Prywatności

W celu zapewnienia Państwu możliwie najlepszej ochrony dopuszczamy możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W związku z tym, w celu śledzenia zmian, zachęcamy Państwa do częstego odwiedzania naszego serwisu oraz do kontaktu z nami w celu przekazania ewentualnych uwag i wniosków.

Obowiązuje od 01 lutego 2019 r.

MEDASCO S.A.
Sanatoria
Rehabilitacja
Telefon:
71 71 999 99


Koordynator:
733 355 229
biuro@medasco.pl