Leczenie bez granic

Rosnąca popularność wyjazdów za granicę celem leczenia na przykładzie choćby leczenia zaćmy na Litwie czy promowanych obecne wyjazdów sanatoryjnych czy rehabilitacyjnych nie jest jedynie domeną Polaków.
Od lat rozwija się w Polsce rynek usług medycznych na rzecz przyjeżdżających do kraju pacjentów z innych państw, w tym głównie Niemiec, ale coraz częściej Anglii, Irlandii, Szwecji czy Norwegii.

Do tej pory dominującą formą takich usług były usługi czysto komercyjne finansowane z kieszeni pacjenta, ale czy tak musi być dalej ?

Lustrzanym odpowiednikiem organizacji leczenia za granicą zaćmy dla Polaków z refundacją części kosztów z NFZ może być przecież model leczenia w Polsce dla obywateli Unii Europejskiej refundowane przez systemy i fundusze zdrowotne państw Unii, z której pacjenci pochodzą, lub w których to krajach pacjenci odprowadzają składki zdrowotne i są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Temat może być tym bardziej znaczący dla systemu opieki zdrowotnej i głownie dla podmiotów medycznych działających w Polsce jeśli weźmiemy pod uwagę zmiany jakie w nim zachodzą w zakresie wdrażania sieci szpitali i związanych z tym skutków ograniczania kontraktów na leczenie z NFZ z placówkami niezakwalifikowanymi do sieci.

Otwarcie się na nowych pacjentów może istotnie poprawić sytuację części z nich.

Wartym zainteresowania szerokiej opinii publicznej jest fakt, że prawo do takiego leczenia w Polsce, w tym organizowanego w prywatnych placówkach medycznych, mają też Polacy pozostający na emigracji w krajach Unii, w tym głownie w Wielkiej Brytanii.

Podtrzymując relację z tą grupą emigrantów poprzez oferowanie tego typu usług w Polsce i organizację leczenia wraz z jego finansowaniem i rozliczeniem refundacji może dostarczyć nowych źródeł finansowania działalności szpitali w Polsce.

Od strony polskich ( pochodzących z zagranicy ) pacjentów zaś patrząc zdecydowanie lepiej jest leczyć się u lekarzy z którymi kontakt jest nieograniczony względami językowymi, do których dostęp nie wymaga oczekiwania tak jak do specjalistów w publicznej służbie zdrowia a koszty leczenia pokrywa fundusz zdrowotny.

Ze strony szpitali zaś pacjent taki będzie mile widziany, bo ma prawo do korzystania z usług komercyjnych o dużo wyższej wycenie niż ta funkcjonująca w NFZ z gwarancją ich refundacji.

Przykładem pionierskiej działalności w tym obszarze wartym uwagi jest oferta Med4EU propagująca te same idee co Medasco. Mając często w rodzinach osoby zamieszkujące za granicą warto wskazać im drogę rozwiązania ich problemów zdrowotnych mające w Polsce coraz większe grono sympatyków.

Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie www.med4eu.co.uk

MEDASCO S.A.
Sanatoria
Rehabilitacja
Telefon:
71 71 999 99


Koordynator:
733 355 229
biuro@medasco.pl