Zdrowie nie ma granic.

Dyrektywa transgraniczna

Celem Dyrektywy transgranicznej jest zapewnienie zaufania pacjentów do transgranicznej opieki zdrowotnej, ale także ulepszenie funkcjonowania systemów ochrony zdrowia w całej Europie. Dyrektywa upraszcza zasady dotyczące korzystania z leczenia w innym kraju UE. Jest obok swobody pracy, uczenia się i zamieszkania kolejną ze swobód przyznanych obywatelom państw Unii Europejskiej.

Z transgranicznej opieki zdrowotnej mogą skorzystać Pacjenci, którzy mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w Polsce. Dyrektywa pozwala na leczenie polskich Pacjentów w innych krajach UE przy refundacji kosztów leczenia do poziomu ustalonego przez NFZ, o ile świadczenie z którego korzystamy znajduje się w tzw. koszyku świadczeń gwarantowanych. Pacjent nie musi informować NFZ ani innych polskich instytucji o tym, że wybiera się za granicę, by się tam leczyć. Nie musi też uzyskiwać ich uprzedniej zgody, jeżeli leczenie odbywa się w procedurze jednodniowej, jeżeli korzystamy z badań diagnostycznych, czy porad specjalistycznych. Minister Zdrowia określa w osobnym rozporządzeniu wykaz wysokokosztowych procedur, dla których wymagana jest zgoda NFZ.

Korzystanie z leczenia za granicą leży w interesie polskich pacjentów. Pacjent może bez ograniczeń skorzystać z zabiegów bez konieczności oczekiwania na nie w kolejce, może przy tym korzystać zarówno z placówek publicznych, jak i prywatnych. Dodatkowo może wybrać optymalną dla niego metodę leczenia oraz materiały użyte do zabiegów. Ceny zabiegów w zagranicznych klinikach są zbliżone do cenników w prywatnych klinikach w Polsce. Przy częściowej refundacji przez NFZ kosztów, coraz więcej osób korzysta z możliwości leczenia w innym kraju UE, skracając tym samym czas oczekiwania na zabieg i powracając do wcześniejszej aktywności.

W dniu 25 października 2013 roku weszła w życie w Polsce i w całej Unii Europejskiej dyrektywa 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Implementacja dyrektywy transgraniczną została dokonana Ustawą z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

MEDASCO S.A.
Sanatoria
Rehabilitacja
Telefon:
71 71 999 99


Koordynator:
733 355 229
biuro@medasco.pl