12.10.2017 – Światowy Dzień Wzroku

Przed nami światowy dzień wzroku. Od 2000 roku akcję tę promuje powołana przez WHO międzynarodowa koalicja VISION 2020,która zrzesza 26 organizacji zaangażowanych w wyeliminowanie głównych przyczyn chorób wzroku prowadzących do ślepoty.

Jest to dobra okazja, aby przypomnieć o kilku faktach dotyczących wzroku:
   IAPB (The International Agency for the Prevention of Blindness) szacuje, że w 2017 roku jest na na świecie 39 milionów osób niewidomych i 246 milionów osób z poważną lub umiarkowaną wadą wzroku (MSVI), w sumie 285 milionów osób z upośledzonym wzrokiem. Szacuje również, że 1,1 miliarda osób niedowidzi, przy czym taki stan wzroku można skorygować okularami.

  Do najczęstszych przyczyn chorób oczu na świecie należą: wady refrakcji przekładające się na ostrość widzenia (42%), zaćma (33%) oraz jaskra (2%).

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa, że 80% zaburzeń widzenia można zapobiec poprzez wdrożenie kompleksowych działań diagnostycznych i leczniczych. Przykładem jest zaćma, którą można leczyć zabiegiem polegającym na usunięciu zmętniałej soczewki i wstawieniu sztucznej.

 

A co z nami Polakami?

Spójrzmy prawdzie w oczy… statystyki są przerażające. Polacy nie dbają o wzrok.
Według badań co 3 Polak nigdy nie był u okulisty i tylko 1/3 badanych potwierdza szczątkowe informacje na temat chorób zwanymi złodziejkami wzroku (zaćmy i jaskry), a aż 40% osób, które słyszały o tych chorobach, nie zna ich konsekwencji zdrowotnych.
Według danych GUS w 2014 roku populacja osób niewidomych w Polsce liczyła 800 tyś. osób, co drugi dorosły Polak nosi okulary lub szkła kontaktowe, a co czwarta osoba dorosła ma problem z przeczytaniem gazety.

 

Zaćma

Zaćma pozostaje główną przyczyną ślepoty i poważnej przyczyny zaburzeń widzenia na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że blisko 18 milionów osób jest obuocznie niewidomych z powodu zaćmy. Głównym niemożliwym do zmodyfikowania czynnikiem ryzyka zaćmy jest starzenie. Inne czynniki ryzyka to urazy, zapalenie błony naczyniowej, ekspozycja na światło ultrafioletowe, choroby cywilizacyjne (cukrzyca, miażdżyca), zła dieta i palenie tytoniu.

Zaćma to choroba wieku starczego

Nie tylko… coraz częściej lekarze diagnozują zaćmę u pacjentów między 50 a 60 rokiem życia. Zdarzają się również pacjenci, u których choroba wystąpiła przed 40 rokiem życia.
Eksperci twierdzą, że nie należy zwlekać z operacją zaćmy, bo im wcześniej się ją wykona, tym jest ona bezpieczniejsza i korzystniejsza dla pacjenta. Odpowiednio wczesne usunięcie zaćmy jest prostsze i mniej inwazyjne dla oka chorego, co również skraca czas rekonwalescencji oraz powrót do aktywnego życia.

 

 „Sprawmy aby widzenie miało znaczenie”.

 

MEDASCO S.A.
Zaćma
Korekcja laserowa
Telefon:
71 71 999 99


Koordynator:
733 355 220
biuro@medasco.pl
MEDASCO S.A.
Sanatoria
Rehabilitacja
Telefon:
71 71 999 99


Koordynator:
733 355 229
biuro@medasco.pl